Գ 95  Գ 84 Գ-75 Գ 64-2 1-Ճարտարապետական
 Տ  91 Գ 82 Տ 71  Տ 63 2-Շինարարական
 Տ  93 Տ 83 Տ 73 Տ 65 3-Գյուղատնտեսական
 ՃՇ 91 Տ 85 ՃՇ 71 Տ 67 4-Տեխնոլոգիական
 ՃՇ 92 ՃՇ 81 ՃՇ72 ՃՇ 61 ՇՏՀ հիմնական
  Գ 91 ՃՇ82  Գ 71 ՃՇ 62
 Գ 94 Գ 81 Գ 72 ՃՇ 63
 Գ 92 Տ 81 Գ 74 -1 Գ 61
 Գ 74-2  Գ 62
Գ 64-1
ԳՔ97-1 ԳՔ97-2ԳՔ87-2ԳՔ77-1 
ՏՔ93 — 1ԳՔ97-3ԳՔ87-3ԳՔ77-2 
ՏՔ93 — 2ՃՔ83 –1ՃՔ72 
ՏՔ91 ՃՔ83 –2ՃՔ73 –1
ՏՔ94 -1 ՏՔ81ՃՔ73 –2
ՏՔ94 -2ՏՔ84 -1ՏՔ71 
ՃՔ93 –1ՏՔ84 -2ՏՔ74 -1
ՃՔ93 –2 ԳՔ82 ՏՔ74 — 2
ԳՔ95ԳՔ85ԳՔ72  
ԳՔ92 ԳՔ87-1ԳՔ75