ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ուսումնամեթոդական բաժինը իրականացնում է լսարանային ֆոնդի բաշխումը, ստուգարքային և քննական տեղեկագրերի մուտքագրման վերահսկումը, ուսանողների տվյալների հենքի ստեղծումը և պահպանումը: Բաժինը կատարում է նաև ուսանողների առաջադիմության վերահսկման աշխատանքները:

Թամարա Գրիգորիի Գրիգորյան

Բաժնի պետ

Անահիտ Էդուարդի Սողոմոնյան

Բաժնի պետի տեղակալ

Գայանե Ռաֆայելի Բաղունց

Պրակտիկայի գծով մասնագետ

Լուսինե Վլադիմիրի Մինասյան

Ավագ մեթոդիստ

Հելեն Վիտալիի Մելքումյան

Ավագ մեթոդիստ

Նունե Միքայելի Պետունց

Գործավար օպերատոր