Հումանիտար առարկաների ամբիոն

ib-e58852a6v_96417d5c

Ամբիոնի վարիչ

Մհեր Ալեքսանդրի Հարությունյան

Հումանիտար և լեզուների ամբիոնը ստեղծվել է 2016թ. սեպտեմբերին: Ամբիոնում աշխատել են 34 հիմնական դասախոս, որից 9-ը համատեղությամբ և 2-ը ժամավճարային հիմունքներով, ինչպես նաև 1 դրույքով ավագ լաբորանտ, 0,5 դրույքով կաբինետի 2 վարիչ, ընտրության արդյունքներով ամբիոնի վարիչ է ընտրվել պգթ դոցենտ, Մհեր Ալեքսանդրի Հարությունյանը: Ամբիոնը սպասարկում էր նաև Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձորի համայնքի «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» մասնագիտության երկրորդ կուրսում ժամավճարային հիմունքներով դասավանդող 3 մանկավարժի: Սովորողների ուսուցումը և ուսումնական գործընթացը կազմակերպվել և սահմանված կարգով իրականացվել են 20 առարկաների գծով:

2019թ. սեպտեմբերին ամբիոնը կիսվել է «Հումանիտար առարկաների» և  «Լեզուների»: Այժմ ամբիոնում աշխատում է 14 հիմնական դասախոս, որից 2-ը ժամավճարային հիմունքներով, 2-ը համատեղությամբ ինչպես նաև 1 դրույքով ավագ լաբորանտ: Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում և սահմանված կարգով իրականացվում է 13 առարկաների գծով:

Օսիպյան Գագիկ էդուարդի ասիստենտ
Գրիգորյան Սուսաննա Աբելի ասիստենտ
Սարգսյան Լիանա Վովայի դասախոս
Աբրահամյան Լունարա Ալեքսանդրի դասախոս
Արզանգուլյան Առնոդիկ Տիգրանի դասախոս
Առաքելյան Գրիգոր Ալեքսեյի դասախոս
Բալայան Վարդուհի Բորիսի դասախոս
Սահակյան Ալեքսանդր Գրիգորիի դասախոս
Օսիպյան Տաթևիկ Գագիկի դասախոս
Խաչատուրյան Հայկ Աշոտի դասախոս
Օհանջանյան Նարինա Գարիկի դասախոս
Միքայելյան Գավիթ Կամոյի դասախոս
Աբրահամյան Լունարա Ալեքսանդրի ավագ լաբորանտ