Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետ

Ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետը միջազգային չափանիշներին, ներքին և արտաքին աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագետներ է պատրաստում՝ ապահովելով շարունակական կրթությունը և ճարտարապետական կրթությանը նպաստող ծառայությունների մատուցումը:

Ֆակուլտետը ներկայացնում է հետևյալ կրթական ծրագրերը:

  • Քաղաքաշինական կադաստր
  • Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում
  • Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն
  • Ճարտարապետություն
  • Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում
  • Էներգետիկա
  • Քաղաքային տնտեսություն
  • Դիզայն
  • Հագուստի մոդելավորում

Աշխատակիցներ

 

Անահիտ Ռուդոլֆի Աղաբեկյան

դեկանի օգնական

Շուշանիկ Յուրիի Գրիգորյան

գործակարգավորիչ

Իննա էդուարդի Պետրոսյան

գործակարգավորիչ

Ալբինա Վիտալիի Գարաքյան

գործավար-օպերատոր