[:hy]ՄՄԿ առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի քննությունների գրաֆիկներ

Բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկներ

Բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա 6-րդ կուրսերի 1-ին կիսամյակի քննությունների գրաֆիկ

Բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի քննությունների գրաֆիկներ

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ամփոփիչ քննությունների գրաֆիկներ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի քննությունների գրաֆիկ[:]