2019-2020 ուսումնական տարի
Ագրոբիզնես

Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

Անասնաբուժություն

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Էլեկտրաէներգետիկա

Ճարտարապետություն

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

Ռադիոտեխնիկա և կապ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Քաղաքային տնտեսություն

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

Հեռակա համակարգ՝

Ագրոբիզնես

Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Էլեկտրաէներգետիկա

Համակարգչային ճարտարագիտություն

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ագրոբիզնես

Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

Անասնաբուժություն

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Էլեկտրաէներգետիկա

Հեռահաղորդակցություն

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Քաղաքային տնտեսություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

Հեռակա համակարգ՝

Ագրոբիզնես

Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Էլեկտրաէներգետիկա

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ