2019-2020 ուսումնական տարի

Ագրոբիզնես
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա
Անասնաբուժություն
Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ
Էլեկտրաէներգետիկա
Ճարտարապետություն
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում
Ռադիոտեխնիկա և կապ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում


Քաղաքային տնտեսություն


Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

Հեռակա համակարգ՝


Ագրոբիզնես


Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա


Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն


Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ


Էլեկտրաէներգետիկա


Համակարգչային ճարտարագիտություն


Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ագրոբիզնես
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա
Անասնաբուժություն
Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ
Էլեկտրաէներգետիկա
Հեռահաղորդակցություն
Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Քաղաքային տնտեսություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում
Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն


Հեռակա համակարգ՝


Ագրոբիզնես


Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա


Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն


Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ


Էլեկտրաէներգետիկա


Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում


Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ