[:en]Master students of Shushi University of Technology had studies in Yerevan under the guidance of Professor Vahan Avetisyan within the framework of their thesis. The university students had the task of working on scientific articles in a short period of time.

In cooperation with the RA research institutes, Shushi University of Technology tries to organize higher education with the support of these institutes which is the best opportunity to strengthen the theoretical knowledge in practice. In this context, the courses on “Radio Technical Systems” and “Antennas” organized with the participation of  Director of  “Yerevan Media Communication Research Institute” CJSC, Professor Mher Markosyan are noteworthy.

News department of Shushi University of Technology

[:ru]

В рамках темы магистерской диссертации магистранты Шушинского технологического университета провели исследования в Ереване под руководством профессора Ваана Аветисяна. Перед магистрантами стояла задача в сжатые сроки поработать над научными статьями.

Сотрудничая с научно-исследовательскими институтами Республики Армения ШТУ пытается организовать вузовское образование также при содействии последних, что является лучшей возможностью закрепить теоретические знания на практике. В этом контексте заслуживают внимания курсы по дисциплинам «Радиотехнические системы» и «Антенны», организованные при участии директора ЗАО «Ереванский научно-исследовательский институт средств связи», профессора Мгера Маркосяна.

Информационный отдел ШТУ

[:hy]Մագիստրոսական թեզի թեմայի շրջանակում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրանտները Երևանում կատարել են ուսումնասիրություններ՝ պրոֆեսոր Վահան Ավետիսյանի ղեկավարությամբ: Համալսարանականները խնդիր ունեին սեղմ ժամկետում աշխատել գիտական հոդվածների շուրջ:

Համագործակցելով՝ ՀՀ գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ՝ ՇՏՀ-ն փորձում է բուհական կրթությունը կազմակերպել նաև վերջիններիս աջակցությամբ, ինչը տեսական գիտելիքը գործնականում ամրապնդելու լավագույն հնարավորություն է: Այս համատեքստում հատկանշական է «Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի տնօրեն, պրոֆեսոր Մհեր Մարկոսյանի մասնակցությամբ կազմակերպված «Ռադիոտեխնիկական համակարգեր» և «Անտենաներ» առարկաներից դասընթացները:

ՇՏՀ լրատվական բաժին

[:]