[:hy]Մասնագիտություն` «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն»

Առարկա` «Գծագրություն»

Թեմա` «Շրջանագծի բաժանումը հավասար մասերի»

Դասախոս` Անաիդա Պողոսյան, դոցենտ


Մասնագիտություն` «Ռադիոտեխնիկա և կապ»

Առարկա` «Գծագրություն»

Թեմա` «Երկրաչափական կառուցումներ»

Դասախոս` Առուշանյան Վիգեն


Մասնագիտություններ` «Անասնաբուժություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա»

Առարկա` «Անգլերեն»

Թեմա` «What is a agriculture»

Դասախոս` Արևիկ Հարությունյան

 

Առարկա` «Մաթեմատիկա»

Թեմա` «Քառակուսային հավասարումներ և անհավասարումներ»

Դասախոս` Լիանա Աբրահամյան, ֆ.մ. գ.թ, դոցենտ

[smartslider3 slider=138][:]