[:hy]Մասնագիտություն՝  «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն»

Առարկա՝ «Գծագրություն»

Թեմա՝ «Լծորդումների կառուցման կանոնները»

Դասախոս՝ Պողոսյան Անաիդա, դոցենտ


Մասնագիտություններ՝ «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Անասնաբուժություն»

Առարկա՝ «Ֆիզիկա»

Թեմա՝ «Կինեմատիկական մեծություններ»

Դասախոս՝ Պետրոսյան Մարա, ֆ.մ.գ.թ., ավագ դասախոս


Մասնագիտություն՝ «Ռադիոտեխնիկա և կապ»

Առարկա՝ «Գծագրություն»

Թեմա՝ «Լծորդումներ»

Դասախոս՝ Առուշանյան Վիգեն

[smartslider3 slider=143][:]

[:hy]Մասնագիտություն՝  «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն»

Առարկա՝ «Գծագրություն»

Թեմա՝ «Լծորդումների կառուցման կանոնները»

Դասախոս՝ Պողոսյան Անաիդա, դոցենտ


Մասնագիտություններ՝ «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Անասնաբուժություն»

Առարկա՝ «Ֆիզիկա»

Թեմա՝ «Կինեմատիկական մեծություններ»

Դասախոս՝ Պետրոսյան Մարա, ֆ.մ.գ.թ., ավագ դասախոս


Մասնագիտություն՝ «Ռադիոտեխնիկա և կապ»

Առարկա՝ «Գծագրություն»

Թեմա՝ «Լծորդումներ»

Դասախոս՝ Առուշանյան Վիգեն

[smartslider3 slider=143][:]