ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

2019 թվականին ՇՏՀ-ում ստեղծվել է «Արտաքին կապեր» բաժինը: ՇՏՀ-ն կարճ ժամանակամիջոցում ստեղծել է անհրաժեշտ փաստաթղթային, իրավական հիմքը՝ միջազգային գործունեության կարգավորման և համակարգման համար:

Թամարա Աշոտի Դանիելյան

Բաժնի պետ

Լուսինե Գառնիկի Այդինյան

Բաժնի պետ ժ/կ