ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

 • Դիզայն
 • Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)
 • Ֆինանսներ
 • Տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր
 • Համակարգերի տեսություն
 • Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում
 • Ավիացիոն սարքեր և համալիրներ
 • Գյուղատնտեսության մեքենայացում
 • Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն
 • Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա
 • Քաղաքաշինական կադաստր
 • Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում
 • Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
 • Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում
 • Անասնաբուժություն
 • Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ ԱՌԿԱ

 • Դիզայն
 • Հագուստի մոդելավորում
 • Ագրոբիզնես և ֆինանսներ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 • Ռադիոտեխնիկա և կապ
 • Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ
 • Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա
 • Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
 • Ճարտարապետություն
 • Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն
 • Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա
 • Անասնաբուժություն

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ ՀԵՌԱԿԱ

 • Ագրոբիզնես և ֆինանսներ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 • Էլեկտրաէներգետիկա
 • Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 • Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ
 • Քաղաքային տնտեսություն
 • Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն
 • Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում
 • Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԱՌԿԱ

 • Ագրոբիզնես
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 • Էլեկտրաէներգետիկա
 • Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 • Գյուղատնտեսության մեքենայացում
 • Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
 • Ճարտարապետություն
 • Քաղաքային տնտեսություն
 • Արդյունաբերական և
 • քաղաքացիական շինարարություն
 • Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում
 • Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում
 • Ագրոնոմիա
 • Անասնաբուժություն

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ՀԵՌԱԿԱ

 • Ագրոբիզնես
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 • Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
 • Գյուղատնտեսության մեքենայացում
 • Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
 • Քաղաքային տնտեսություն
 • Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն
 • Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում
 • Ագրոնոմիա