Միջին մասնագիտական կրթական համակարգի դասախոսություններ

 1. Կենսաքիմիա – Վիտամիններ, ասիստենտ Գ. Ա. Սաֆարովա
 2. Հայոց լեզու – Գործնական աշխատանքներ, բ.գ.թ., դոցենտ Լ. Ս. Սանթրյան
 3. Մեքենատրակտորային ագրեգատների հիմնական շահագործական բնութագրերը,ցուցանիշներն ու  կինեմատիկան,արտատդրողականությունը: – ավագ դասախոս Վ. Մ. Գալստյան
 4. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում – Լաբորատոր աշխատանքներ,  ավագ դասախոս Վ. Մ. Գալստյան
 5. Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ մեքենաներ – Դասախոսություններ,  ավագ դասախոս Վ. Մ. Գալստյան 
 6. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում – ավագ դասախոս Վ. Մ. Գալստյան
 7. Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ մեքենաներ – Լաբորատոր աշխատանքներ,  ավագ դասախոս Վ. Մ.  Գալստյան
 8. Լոգիստիկայի հիմունքներ – Լոգիստիկայի կառավարման կազմակերպումը, ասիստենտ Վ. Ս. Արզումանյան
 9. Վառելանյութեր, քսանյութեր: Շարժիչային յուղեր: Տրանսմիսիոն յուղեր, – ասիստենտ Վ. Ս. Արզումանյան
 10. Ավտոմոբիլների տեխնիկական շահագործում –   ասիստենտ Վ. Ս. Արզումանյան 
 11. Միասնական տրանսպորտային համակարգեր – դասախոս Ա. Հակոբյան
 12. Ավտոմոբիլային ճանապարհներ և բեռնափոխադրումներ – Ս. Ա. Ադամյան
 13. Հայոց պատմություն – Դասախոսություններ, պ.գ.թ., դոցենտ Մ. Ա. Հարությունյան
 14. Մաթեմատիկա – Թվային շարքեր: Ցուցչային հավասարումներ,- ավագ դասախոս Վ. Զ. Վարդանյան
 15. Հայոց լեզու – Դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ,- դասախոս Ա. Ռ. Սարգսյան
 16. Գրականություն – Դասախոսություններ, դասախոս Ա. Ռ. Սարգսյան
 17. Օրգանական քիմիա – Դասախոսություններ, ք.գ.թ., ավագ դասախոս, Ռ. Ս. Հակոբյան
 18. Փիլիսոփայություն – Դասախոսություններ, ավագ դասախոս Հ. Հ. Գրիգորյան
 19. Հաշվապահական հաշվառում – Դասախոսություններ, ավագ դասախոս Վ. Ա. Խաչատուրյան
 20. Տրակտորներ և ավտոմոբիլներ,- Դասախոս Ռ. Մեժլումյան
 21. Բուսաբանություն:Բույսերի ֆիզիոլոգիա,-  ասիստենտ Ռ.Է. Կոստանդյան
 22. Բույսերի ֆիզոլոգիա – ասիստենտ Ռ. է. Կոստանդյան
 23. Բանջարաբուծություն – գ.գ.թ., դոցենտ Մ. Հարությունյան
 24. Բեռնատար ավտոմոբիլային փոխադրումներ,- դասախոս Ս.Ադամյան