[:ru]Уважаемые коллеги!

Со второго вторника марта 2021г. в Шушинском технологическом университете начнутся процессы тотальной, обязательной аттестации.

На первом этапе переподготовку пройдут преподаватели экономического блока, которые будут аттестованы в Ереване или приглашенной из Еревана комиссией. Преподаватели, не прошедшие аттестацию, прекратят свою деятельность в университете с 1-ого сентября 2021 г. Отныне в университете будут преподавать только преподаватели с высоким уровнем знаний и умений.

В университете будут осуществлены также коренные структурные изменения.

Прошу со всей серьезностью подойти к процессу аттестации. Уступок не будет.

Оганес Токмаджян

Ректор ШТУ

[:hy]Հարգելի գործընկերներ.

2021 թ. մարտ ամսվա երկրորդ երեքշաբթի օրը, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում կմեկնարկեն տոտալ, պարտադիր ատեստավորման գործընթացները։

Առաջին փուլով, վերապատրաստում կանցնեն էկոնոմիկայի բլոկի դասախոսները, ովքեր կատեստավորվեն Երևանում կամ Երևանից հրավիրված հանձնաժողովի կողմից։ Ատետավորում չանցած դասախոսների գործունեությունը համալսարանում, ս.թ. սեպտեմբերի 1-ից, կդադարեցվի։ Համալսարանում այսուհետ դասավանդելու են միայն բարձր մակարդակ ունեցող դասախոսներ, ովքեր կունենան բավարար գիտելիքներ և հմտություններ։

Համալսարանում կիրականացվեն նաև արմատական կառուցվածքային փոփոխություններ։

Խնդրում եմ ամենայն լրջությամբ մոտենալ ատեստավորման գործընթացին։ Զիջումներ չեն լինելու։

Հովհաննես Թոքմաջյան,

ՇՏՀ ռեկտոր

[:]