[:hy]15:00 — Շինարարական օբյեկտների նախահաշիվների կազմում

Խումբ — ՃՇ03M հեռակա

տ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հ.Վ. Թոքմաջյան


16:00 — Հիդրավլիկա

Խումբ — ՃՇ92 առկա

էլ. լսարան — ԳՔ77-1

18:00 — Ջրհեռ կառուցվածքներ

Խումբ — ՃՇ93M հեռակա

Երևանյան ներկայացուցչություն

տ.գ. դոկտոր, դոցենտ Վ.Հ. Թոքմաջյան


18:00 — Թունելներ (հատուկ կուրս)

Խումբ — ՃՇ03M առկա

էլ. լսարան — 2015

տ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Պ.Հ. Բալջյան


20:00 — Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ

Խումբ — Տ85 առկա

էլ. լսարան — ԳՔ77-1

տ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա. Սարուխանյան[:]