[:hy]ՇՏՀ-ի  ՃՇ03Մ հեռակա խմբի «Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում» մասնագիտության մագիստրանտների  համար հունիսի 8-ին, ժամը 1500-ին տեղի կունենա պրոֆեսոր Հ.Վ.Թոքմաջյանի դասախոսությունը «Շինարարական օբյեկտների նախահաշիվների կազմում» առարկայից:[:]

[:hy]ՇՏՀ-ի  ՃՇ03Մ հեռակա խմբի «Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում» մասնագիտության մագիստրանտների  համար հունիսի 8-ին, ժամը 1500-ին տեղի կունենա պրոֆեսոր Հ.Վ.Թոքմաջյանի դասախոսությունը «Շինարարական օբյեկտների նախահաշիվների կազմում» առարկայից:[:]