ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ռեկտոր Նվեր Միքայելյանի հաշվետվությունը «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի 2021թ. գործունեության արդյունքների մասին

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2021թ. գործունեության մասին hաշվետվություն

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2020թ. գործունեության մասին hաշվետվություն

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2019թ. գործունեության մասին hաշվետվություն

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հաշվետվությունը 2019 թվականին «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

“Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան” հիմնադրամի 2018թ. գործունեության մասին hաշվետվություն

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հաշվետվությունը 2018 թվականին «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի 2017թ. գործունեության մասին hաշվետվություն

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հաշվետվությունը 2017թ. «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի 2016թ. գործունեության մասին hաշվետվություն

Ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանի հաշվետվությունը 2016թ. «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ