ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Էլինա Սերգեի Շամխալովա

Բաժնի պետ

Մարիամ Կարենի Միրզոյան

Որակի կառավարման ավագ մասնագետ

Մարինա Սարգսի Պետրոսյան

Կրթական բարեփոխումների գծով մասնագետ

Դիանա Նվերի Ավանեսյան

Գործավար օպերատոր